عنوان تاریخ انتشار نویسنده کلیک ها
آپدیت ۲۳ تیر ۱۳۹۵ | Legacy of the Fallen Legion 24 تیر 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 2307
آپدیت دوتا ۲ در ۲ تیر ۱۳۹۵ | تغییر در سیستم Ranked Match 03 تیر 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 1742
آپدیت دوتا ۲ در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ | مپ ۶٫۸۸ 31 خرداد 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 2354
آموزش نصب بک آپ دوتا ۲ 19 خرداد 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 16627
آپدیت دوتا ۲ در ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ 19 خرداد 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 2112
بازگشت Flipsid3 Tactics به دوتا ۲ 14 خرداد 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 1130
آپدیت دوتا ۲ در ۶ خرداد 14 خرداد 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 1264
آپدیت دوتا ۲ در ۵ خرداد 14 خرداد 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 2302
آپدیت دوتا ۲ در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | مپ ۶٫۸۷C 29 ارديبهشت 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 2492
تحلیل آپدیت دوتا ۲ مپ ۶٫۸۷ فارسی 29 ارديبهشت 1395 نوشته شده توسط مدیر کل وبسایت کلیک ها: 3145
ورود به سوپر گروه وارکرافت ایران