با سلام خدمت تمامی وارکرافت دوستان ایرانی؛

در تاریخ 3 جولای 2018 بلیزارد در فروم رسمی خود اعلام کرد که آپدیت جدیدی برای بازی محبوب وارکرافت 3 در راه است که با شماره ی پچ 1.30 طی چند روز آینده به طور رسمی رلیز میشود که البته این پچ به صورت آزمایشی هم اکنون در دسترس میباشد.

بازی وارکرافت یک نسخه ای به نام Public Test Realm (به اختصار PTR) داشته که چیزی شبیه به نسخه ی بتا است. یعنی برای تست منتشر میشود و رسمی نیست. همیشه بلیزارد پیش از انتشار رسمی پچ جدید، نسخه ی PTR آن را منتشر می کند تا توسعه دهنده ها آن را مورد آزمایش قرار داده و مشکلات و ایرادات احتمالی آن را رفع کنند. پس این پچ صرفا جهت مشاهده ی ویژگی های جدید میباشد و برای بازی آنلاین (در گیم نت و یا کلاینت گیم رنجر) به هیچ وجه توصیه نمیشود.

.:: آموزش دانلود و نصب پچ 1.30 وارکرافت اختصاصی طرفداران ایرانی وارکرافت تقدیم شما میگردد ::.

* ویژگی های جدید پچ 1.30 وارکرافت:

1) سیستم ضد تقلب توسعه داده شده است.

2) هات کی ها بهبود یافته اند.

3) تغییرات متعدد جهت بالانس شدن بازی اعمال شده است.

4) چند مپ جدید ساخته و نیز تغییراتی در مپ های قدیمی اعمال شده است.

5) فیکس بسیاری از باگ های گزارش شده در خود بازی و World Editor

6) اضافه شدن چند قابلیت جدید به World Editor

تغییرات در هیروها، آیتم ها و ساختمان ها:

♦ Hero Balance Changes

Archmage

Water Elemental

Level 1: Decreased Hit Points from 525 to 500; increased damage 18 - 22 to 19 - 23

Level 2: Decreased Hit Points from 675 to 625; increased damage 31 - 39 to 33 - 41

Level 3: Decreased Hit Points from 900 to 825; increased damage 41 - 49 to 44 - 52

Brilliance Aura

Level 2: Decreased mana regeneration from 1.5 to 1.25 per second

Level 3: Decreased mana regeneration from 2.25 to 1.75 per second

Mass Teleport

Increased Area of Effect from 700 to 800

Blademaster

Base Stats

Reduced Agility from 24 to 22

Lich

Frost Armor

All Levels: Reduced slow duration against all units to 4 seconds

Demon Hunter

Base Stats

Reduced Agility from 22 to 21

Metamorphosis

Reduced duration from 60 to 45

Keeper of the Grove

Force of Nature

All Levels: Reduced mana cost from 125 to 100

Goblin Alchemist

Healing Spray

Level 1: Decreased from 40 to 30

Level 2: Decreased from 55 to 45

Level 3: Decreased from 70 to 60

Transmute

Increased conversion factor from .8 to 1.25

Goblin Tinker

Base Stats

Reduced Armor from 4.5 to 3.5

Pocket Factory

Pocket Factory now has Heavy Armor instead of Normal

Engineering Upgrade

Level 1: Increased spawn interval time for Clockwerk Goblins from 4 to 4.5 seconds

Level 2: Increased spawn interval time for Clockwerk Goblins from 3.2 to 3.5 seconds

Level 3: Increased spawn interval time for Clockwerk Goblins from 2.56 to 3 seconds

Cluster Rockets

Level 3: Increased Damage for Cluster Rockets from 27.5 to 30.5

Naga Sea Witch

Mana Shield

Level 1: Increased damage absorbed from 1 to 2

Level 2: Increased damage absorbed from 1.5 to 3

Level 3: Increased damage absorbed from 2 to 4

Pandaren Brewmaster

Breath of Fire

All levels: Increased mana cost from 70 to 75

Level 1: Reduced damage over time from 7 to 5, reduced max damage from 520 to 480

Level 2: Reduced damage over time from 14 to 10, reduced max damage from 1000 to 720

Level 3: Reduced damage over time from 21 to 15, reduced max damage from 1360 to 1080

♦ Human Balance Changes

Flying Machine

Base Stats

Increased Hit Points from 200 to 250

Increased Gold cost from 90 to 100

Increased Damage from 14 - 15 to 18 - 19 (air-vs-air only)

Militia

Base Stats

Decreased duration from 45 to 40 seconds

Mortar Team

Base Stats

Decreased half damage radius from 150 to 100

Decreased quarter damage radius from 250 to 200

Priest

Dispel Magic

Increased cast range from 500 to 600

Added a 5 second cooldown

Applies to Doom Guard (Creep); Doom Guard (Summoned); Pandaren Brewmaster (Storm)

Siege Engine

Base Stats

Increased Supply cost from 3 to 4

Spell Breaker

Spell Steal

Cooldown increased from 3 to 6 seconds

♦ Human Items

Ivory Tower

Base Stats

Increased lumber cost from 20 to 25

Reduced stock from 3 to 2

Orb of Fire

Base Stats

Increased hero bonus damage from 5 to 10

Increased splash damage radius from 140 to 150

Increased gold cost from 275 to 325

♦ Human Upgrades

Defend

Base Stats

Damage reduction reduced from 50% to 40%

Reflection damage reduced from 100% to 90%

Flak Cannons

Tech Tree

Now unlock with Keep

Swapped command card location with Flying Machine Bombs

Fragmentation Shards

Base Stats

Reduced half damage radius from 275 to 225

Increased quarter damage radius from 250 to 275

Reduced bonus damage for half damage radius from 18 to 15

Reduced bonus damage for quarter damage radius from 12 to 10

Improved Masonry

Cost

Level 1: Increased to 125 gold and 50 lumber

Level 2: Increased to 150 gold and 75 lumber

Level 3: Increased to 175 gold and 100 lumber

♦ Orc Balance Changes

Bat Rider

Base Stats

Increased bonus damage from 13 - 15 to 16 - 18

Berserker

Base Stats

Increased Hit Points from 450 to 475

Headhunter

Base Stats

Increased Hit Points from 350 to 375

Increased Regeneration upgrade from 0.8 to 1.0 Hit Points per second

Shaman

Base Stats

Increased Hit Points from 335 to 350

Increased bonus damage from 8 - 9 to 10 - 11

Purge

Decreased mana cost from 75 to 65

Spirit Walker

Changed Hotkey from (T) to (W)

Tauren Totem

Tech Tree

Now unlocks with Stronghold instead of Fortress

Now trains Spirit Walkers and Spirit Walker upgrades

Swapped command card locations so Spirit Walkers are first button

♦ Orc Items

Scroll of Speed

No longer applies to Goblin Sappers

♦ Orc Upgrades

Berserker

Base Stats

Decreased the damage debuff from 50% to 40%

Swapped command card location with Troll Regeneration upgrade

Burning Oil

Moved command card location to middle row

Liquid Fire

Base Stats

Reduced the attack speed debuff from 80% to 60%

Reinforced Defenses

Base Stats

Reduced from 200 to 150 lumber

Tech Tree

Unlocks with Stronghold instead of Fortress

Spiked Barricades

Cost

Level 2: Reduced from 175 to 125 lumber

Level 3: Reduced from 275 to 175 lumber

Troll Regeneration

Swapped command card location with Berserker upgrade

♦ Undead Balance Changes

Acolyte

Base Stats

Increased Hit Points from 220 to 230

Increased Hit Point Regeneration while on Blight from 2 to 4 per second

Increased armor from 0 to 1 (6% damage reduction)

Increased movement speed from 220 to 250

Destroyer

Base Stats

Reduced Hit Points from 900 to 850

Reduced Orb of Annihilation bonus damage from 20 to 15

Frost Wyrm

Base Stats

Reduced Frost Breath attack duration on Heroes from 10 seconds to 3 seconds

Necromancer

Cripple

Reduced mana cost from 175 to 150

Unholy Frenzy

Reduced drain from 4 to 3 Hit Points per second

Raise Dead

Increased base summon duration from 40 to 45 seconds

Obsidian Statue

Base Stats

Reduced Hit Points from 550 to 500

Skeleton Warrior

Base Stats

Increased Hit Points from 180 to 190

Skeleton Mage

Base Stats

Increased Hit Points from 230 to 240

♦ Undead Buildings

Haunted Gold Mine

Base Stats

Reduced Blight radius from 960 to 768

Reduced cost to 225 gold and 210 lumber

Necropolis

Base Stats

Reduced cost from 255 to 225 gold

Reduced build duration from 100 to 90 seconds

Ziggurat

Base Stats

Increased Hit Points from 550 to 600

♦ Undead Items

Orb of Corruption

Base Stats

Decreased armor reduction from 5 to 4

Sacrificial Skull

Tech Tree

No longer requires Graveyard to purchase

Base Stats

Decreased stock regeneration from 60 to 45

♦ Undead Upgrades

Cannibalize

Swapped command card location with Frenzy upgrade

Ghoul and Abomination

Decreased the duration from 33 seconds to 20 seconds for Ghouls and Abominations

Ghoul

Increased healing from 10 to 16 per second

Abomination

Increased healing from 15 to 25 per second

Devour Magic

Decreased damage against summoned units from 180 to 160

Disease Cloud (Abomination)

Increased damage from 1 to 2 per second

Reduced duration from 120 to 90 seconds

Exhume Corpse

Now generates Crypt Fiend corpse instead of Ghoul corpse

Frenzy

Swapped command card location with Cannibalize upgrade

Skeletal Longevity

Increased duration time from 15 to 20 seconds

Increased cost from 50 to 75 gold

Skeletal Mastery

Now unlocks with Halls of the Dead

Stone Form

Moved command card location to the middle row

♦ Night Elf Balance Changes

Archer

Base Stats

Increased Hit Points from 245 to 260

Tech Tree

Improved Bows command card location swapped with the Marksmanship upgrade

Chimeras

Base Stats

Decreased half damage splash radius from 125 to 100

Druid of the Claw (Bear Form)

Base Stats

Decreased bonus damage from 29 - 44 to 25 - 40

Druid of the Talon

Base Stats

Increased cost from 135 to 150 gold

Faerie Fire 

Reduced duration on units from 90 to 70 seconds

Reduced duration on heroes from 60 to 40 seconds

Dryad

Abolish Magic 

Reduced damage against summoned units from 300 to 250

Applies to: Eredar Sorcerer, Naga Couatl, Centaur Sorcerer, Polar Furbog Shaman, Forest Troll Shadow Priest, Kobold Geomancer, Mur'gul Snarecaster, Nerubian Seer, Salamander Seer, Watery Minion Snarecaster, Tuskarr Healer, and Ice Troll High Priest

Glaive Thrower

Base Stats

Increased bonus damage from 36 - 53 to 51- 68

Huntress

Tech Tree

Moonglaive now unlocks with Tree of Ages

Sentinel is researched by default

Mountain Giant

Base Stats

Decreased cost from 425 to 350 gold

Decreased Supply from 7 to 6

Hippogryph

Tech Tree

Hippogryph Taming is researched by default

Hippogryph Rider

Base Stats

Increased Hit Points from 765 to 780

♦ Night Elf Buildings

Ancient of War

Base Stats

Reduced Hit Points from 1000 to 900

Reduced bonus attack damage from 44 to 36

Tech Tree

Removed Sentinel upgrade – researched by default

Ancient of Wind

Tech Tree

Removed Hippogryph Taming upgrade - researched by default

Ancient Protector

Base Stats

Reduced build time from 60 to 55 seconds

Decreased rooted attack cool down from 2 seconds to 1.7 seconds (24.75 to 29.12 damage per second)

Decreased uprooted attack cool down from 1.5 seconds to 1.4 seconds (19.67 to 21.07 damage per second)

Moon Well

Base Stats

Increased mana regeneration at night from 1.25 to 1.50 per second

Chimera Roost

Tech Tree

No longer requires Ancient of Wind to build

♦ Neutral Balance Changes

Purge

Reduced damage to summoned units from 400 to 200

♦ Neutral Items

Boots of Speed

Now have a stock of 2

تغییرات در مپ های قدیمی:

(2)Amazonia

Reduced the number of Wand of Illusion and Sentry drops by creating proper level 2 Charged items drops

(2)ConcealedHills

Cleaned up tree placement

(2)NorthernIsles

Cleaned up tree placement

(2)SwampedTemple_V2

Removed all custom data

Cleaned up tree placement

General map clean up from removing the custom doodads

(2)TerenasStand_LV

More building area at start locations

Swapped creep camps at the expansions - closer expansion is the easier creep camp now

Level 8 Wizard no longer aggro's on passing units

Swapped the Mercenary camp location with the green creep camp - these buildings are now further away from start locations

(4)Avalanche_LV

Swapped Mercenary Camp with Fountain of Health

Swapped Tavern for Mercenary Camp

Added a Tavern to the center of the map

Relocated creep camp to prevent accidental aggro

(4)BridgeTooNear

Relocated creep camp to prevent accidental aggro

(4)PhantomGrove_LV

Red camps are two levels harder now - Item drop is unchanged

Replaced the level 3 Ghost with level 3 Skeletal

(8)Ferelas_LV

Pushed back several expansion goldmines and creeps to prevent accidental aggro

(8)GolemsInTheMist_LV

Relocated the 2 Mercenary Camp creeps further to prevent accidental aggro

(8)TwilightRuins_LV

Swapped the remaining Goblin Laboratories on the outside of the map with the Goblin Merchant's at the center of the map

The center creep camps that dropped level 1 permanent items now drop level 1 power-ups

مپ های جدید:

1v1

(2)TerenasStand_LV

(2)Plunderisle_LV

(2)SwampedTemple_V2 (comm)

(2)NorthernIsles (comm)

(2)EchoIsle

(2)TirisfalGlades_LV

(2)Amazonia(com)

(2)LastRefuge-1.3 (comm)

(2)ConcealedHill (comm)

(4)TwistedMeadows

(4)TurtleRock

2v2

(4)PhantomGrove_LV

(4)Avalanche_LV

(4)TurtleRock

(4)CentaurGrove

(4)BridgeTooNear_LV

(4)Synergy_big_paved (comm)

(4)TidewaterGlades_LV

(4)LostTemple

(4)TwistedMeadows

(4)FurbolgMountain_v3 (comm)

(6)GnollWood

3v3

(6)ThunderLake_LV

(6)GnollWood

(6)Monsoon_LV

(6)DarkForest

(6)UpperKingdom

(6)RuinsOfStratholme

(8)Mur’gulOasis_LV

(6)RollingHills

(6)TimbermawHold

(6)StranglethornVale

(8)Battleground

4v4

(8)Feralas_LV

(8)Northshire_LV

(8)Sanctuary_LV

(8)TwilightRuins_LV

(8)Battleground_LV

(8)Deadlock_LV

(8)GolemsInTheMist_LV

(8)Mur’gulOasis_LV

(8)MarketSquare

(8)GoldRush

(8)Friends

(8)BlastedLands

FFA

(4)Deathrose

(4)FountainOfManipulation_v1.1 (comm)

(6)EmeraldShores

(6)SilverpineForest

(6)Monsoon_LV

(6)NeonCity(comm)

(8)Deadlock_LV

(8)Mur’gulOasis_LV

(8)TwilightRuins_LV

(8)Marketsquare

نکته 1: نصب این پچ به صورت کاملا آنلاین بوده و امکان نصب پچ به صورت آفلاین وجود ندارد؛ یعنی اینکه مانند پچ های قبلی (1.26 و 1.27) فایل جداگانه ای برای دانلود پچ وجود ندارد. همچنین در نظر داشته باشید که طی مراحل دانلود و نصب این پچ حجمی بیشتر از 1 گیگابایت از اینترنت شما مصرف میشود.

نکته 2: نصب این نسخه در کنار نسخه ی اصلی وارکرافت هیچ ایرادی نداشته و شما میتوانید هر دو نسخه ی آزمایشی و اصلی را با هم بر روی سیستمتان داشته باشید.

* آموزش نصب پچ وارکرافت 1.30 PTR آزمایشی:

ابتدا فایل زیر را دانلود کرده و بر روی دسکتاپ قرار دهید: (حجم حدود 3 مگابایت)

👈 دانلود پچ 1.30 وارکرافت با لینک مستقیم 👉

لینک جایگزین (پشتیبان): دانلود پچ 1.30 بازی وارکرافت

سپس روی آن کلیک راست کرده و Run as administrator را بزنید. با پنجره ی انتخاب زبان نصب مواجه می شوید که کافیست Continue را بزنید:

دانلود پچ 1.30 وارکرافت

چند لحظه صبر کنید تا نصب کننده باز شود:

دانلود پچ 1.30 وارکرافت

در این مرحله برای فعال شدن دکمه ی Continue تیک گزینه ی ...I agree that this game is (عبارت آبی رنگ) را بزنید.

آموزش نصب پچ 1.30 وارکرافت

پس از این کار و زدن دکمه ی Continue عملیات دانلود و نصب وارکرافت Public Test Relam آغاز می شود که متناسب با سرعت اینترنت شما ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت زمان ببرد.

دانلود پچ 1.30 وارکرافت PTR

پس از اتمام نصب آیکون وارکرافت بر روی دسکتاپ شما با نام Warcraft III Public Test ایجاد میشود و صفحه ی زیر نمایش داده میشود. کافیست روی دکمه ی Launch کلیک کنید.

دانلود پچ 1.30 وارکرافت PTR

بلافاصله یک پنجره شبیه زیر باز خواهد شد که از شما سی دی کی درخواست میکند؛ برای ROC و TFT به ترتیب موارد زیر را کپی و وارد کنید (مطابق تصویر زیر):

ZMF2PY-JA4V-TDLQRS-NBEG-2TIRLU

D46TWZ-Z76C-Z86B68-ZR8C-KRFFF6

سی دی کی وارکرافت

با زدن دکمه ی OK بلافاصله وارکرافت اجرا میشود. تبریک به وارکرافت 1.30 خوش آمدید! به عبارت Public Testا1.30.0.9655 در گوشه ی پایین سمت راست صفحه دقت کنید.

Warcraft PTR 130 وارکرافت پچ

فقط توجه داشته باشید که به دلیل استفاده از سی دی کی غیر قانونی (کپی شده) ما قادر نخواهیم بود که در سرور آنلاین اصلی وارکرافت یعنی Battle.NET بازی کنیم. برای این کار نیازمند سی دی کی قانونی و خریداری شده هستیم که جمعا مبلغ 20 دلار نیاز است!

در قسمت نظرات پاسخگوی تمامی مشکلات شما در زمینه ی نصب این پچ هستیم. همچنین هر سوال دیگری در رابطه با وارکرافت داشتید میتوانید در سوپرگروه تلگرامی ما مطرح کنید؛ جهت عضویت همین الآن روی لینک زیر کلیک کنید و به جمع بزرگ وارکرافت بازان ایرانی در تلگرام بپیوندید:

https://www.warcraft-fans.ir/telegram.php

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز مطلب: 4.50 ستاره (1 نظر)

نظرات (12)

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام، مشکل من مپ دانلود میکنم میریزم تو مسیر بازی وقتی وارد بازی میم آدرس مپ را میرم داخل پوشه مورد نظر اصلا مپی وجود ندارد در صورتی کپی کردم داخل بازی نشونشم نمیده
ورژن بازی1.30 هستش

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
دلیلش این هست که از پچ 1.28 به بعد محل تمامی پوشه های Errors و Logs و Maps و Replay و ScreenShots به ذیل پوشه ی Documents منتقل شده است. یعنی اینکه برای کپی یک مپ جدید که دانلود میکنید به جای درایو C که محل نصب وارکرافت میباشد:

C:\Program Files (x86)\Warcraft III\Maps

باید مپ را در مسیر زیر قرار دهید. توجه کنید که در آدرس زیر به جای Mohamad Reza نام User ویندوز خودتان را قرار دهید.

C:\Users\Mohamad Reza\Documents\Warcraft III\Maps

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام من نیم ساعته گذاشتم هنوز صفر درصده باید چیکارکنم ؟ لینک پشتیبان چیه دیگه؟
باتشکر

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
مشکل از نت شما هست. لطفا مودمتون رو خاموش روشن کنید. مشکل حل میشه.
لینک پشتیبان هم همینه فرقی نداره.

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام خسته نباشید. من به تازگی پچ 1.29 رو ریختمو 3 گیگ مصرف کرده، الانم که میخوام برسونمش به پچ 1.30 هم باید 3 گیگ بدم؟ یا فقط پچ مورد نظر دانلود میشه و دیگه نیازی نیس که بازی رو دانلود کنه؟

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
فعلا که این پچ 1.30 آزمایشی هستش یعنی PTR پس نمیشه دانلودش کرد. باید صبر کرد تا نسخه رسمی بیاد.
و بله؛ هر زمان که پچ 1.30 رسمی رلیز بشه باید همین حدود دانلود کنید تا آپدیت بشه.

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام . خسته نباشید. پس چرا واسه من یه صفحه باز شده نوشته Starting Warcraft III . اصلا بالا نمیاد چرا؟؟ لطفا کمکم کنین

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام
یعنی بعد از انجام این مراحل و آپدیت کردن، با این مشکل رو به رو میشید یا قبلش؟

This comment was minimized by the moderator on the site

قبل از اینکه آپدیت کنم. خواهشا زود بگین

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام مجدد؛
متاسفانه دلیلشو نمیدونم. باید کار کنه. مشکل از ویندوز شماست که خرابه. وگرنه باید بدون هیچ مشکلی مراحل آپدیت مثل توی آموزش دنبال بشن.

This comment was minimized by the moderator on the site

ممنون از همه زحماتی که می کشین و اینکه وارکرفت رو زنده نگه داشتین.
من وقتی می خوام این پچ رو نصب کنم با اروری مواجه می شم که میگه : We can't connect you to the battle.net patch service. please check your internet connection and try again..
در حالی که من به اینترنت وصل هستم. آنتی ویروسم رو هم خاموش کردم, اما باز هم همین ارور رو می ده.
ممنون میشم کمکم کنید.

This comment was minimized by the moderator on the site

سلام دادا
ممنون از شما.
در مورد خطا باید بگم سرور آپدیت وارکرافت خیلی کنده و حدودا نیم ساعت طول میکشه دانلود کنید آپدیت رو. حتی با نت 4G! ولی این که جریان این خطا چیه و چرا اصلا کانکت نمیشه به سرور بلیزارد خودمم توش موندم. با VPN یه سر تست کنید شاید وصل بشه و جواب بده.
نتیجه رو بگید تا اگه نشد بیشتر راهنمایی کنیم.
در خدمتیم.

هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است؛ شما نخستین نفر باشید.

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. نظرات مهمان پس از تایید مدیر کل وبسایت نمایش داده خواهند شد. پیشنهاد می کنیم که در وبسایت ما ثبت نام نموده و یا وارد شوید.
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
ورود به سوپر گروه وارکرافت ایران