به طرفداران ایرانی وارکرافت خوش آمدید...

دانلود کمپین وارکرافت سایه های نفرت

دانلود کمپین وارکرافت سایه های نفرت

92541 1417929902 c0e8048d1c618c567f62d62242c01fbd

به دنبال ناتوانی در دستگیری دوباره ایلیدن در آزروت، مایِو و نگهبانانش ریسک کردند و به دنیای عجیب و غریب زمین های دورافتاده که به "اَوتلند" معروف بود، وارد شدند. او همچنان به دنبال انتقام خود از ایلیدن خائن بود. همان طور که در حال حاضر همه چیز طبق برنامه ریزی او پیش می رفت، یک چرخش غیرمنتظره از وقایع اتفاق افتاد.

پس از آن او و نگهبانانش خود را در سلول های ایلیدن، زندانی یافتند. زندانبان آن ها، آکاما، آن ها را به دلیل خاصی آزاد کرد. اما آکاما می بیند که ایلیدن چیزی جز یک دشمن نیست که باید نابود شود. او توطئه خود را علیه ایلیدن خائن برنامه ریزی کرد و مخفیانه برنامه های خود را به مایِو گفت. آکاما به کمک مایِو برای سرنگونی ایلیدن نیاز دارد. مایِو موافقت کرد و فکر کرد که این تنها شانس او برای گرفتن انتقامش از ایلیدن است. دو اتحاد تشکیل شد و پیمان بستند که ایلیدن را مرده ببینند و ......!

cooltext199463815219175

مایِو، آواز تاریکی: او رهبر گروه نگهبانان  و کاراکتر اصلی کمپین است. او مدت زیادی بود که زندانبان ایلیدن بود و قسم خورد که ایلیدن را به زندانش برگرداند. نفرت او نسبت به ایلیدن بی همتاست و قول داد که انتقام خواهرانش را به هر قیمتی بگیرد. او متکبر و خشم آلود است، همان طوری که در برابر دشمنان قدیمی اش می ایستد. او هرکاری می کند تا ایلیدن به عدالت برگردد.

108292 1462517064 a0045cc908d0d4d2da0181f44082fde8

آکاما: رهبر اتحاد آشتونگ است. او یکی از خدمت کاران ایلیدن است اما نیت های واقعی خود را در زیر سایه خود نگه می دارد. او خدمتکار وفادار ایلیدن باقی ماند ولی ندانسته از روی چشم کنجکاوش به دنبال به پایان رساندن سلطنتش رفت. او مهربان است ولی از نوع سختش. هدف او پایان دادن زندگی خائنان و پاک سازی اَوتلند از وجود آنهاست.

108294 1462517064 0be0a5cefcf6c45e00e4e5c01806a096

ایلیدن، طوفان خشم: حاکم عالی زمین های دورافتاده معروف به اَوتلند و دشمن اصلی کمپین است. او برادر دوقلوی فیورین طوفان خشم است. آن ها ایلیدن را بعد از آنچه در جنگ عهد باستان انجام داد، خائن نامیدند. او دارای کنترل قدرتمند روی اَوتلند است و همچنین دارای کنترل بسیار قوی برای مقابله با تنهایی است. در حال حاضر او با مایِو و همراهان جدیدش روبروست. آیا او می تواند با آن ها مقابله کند؟

108293 1462517064 1d3b8cde9db1ea594c0dfd22a17b77a2

ژنرال تیراسالان: دومین نفر در فرمانبرداری از شاتار است. او یک گروه از درانای ها را برای حمله به معبد سیاه رهبری کرد، اما تقریبا بیشتر نیروهای او از اورک های تسخیرشده ایلیدن با فرماندهی کارگاش، شکست خوردند، اما مفق به درهم شکستن آن ها با کمک آکاما و مایِو شدند. این ژنرال مهربان و مراقب با متحدان خود است و حاضر به انجام هرکاری برای حمایت از آن ها است.

93016 1419215133 b405bb9b41e713032373fa17f7f0828e

بانو سِریا: او یکی از فرماندهان شریف شاتار است. او نیروهایی که به درخواست ژنرال تیراسالان مجهز شده بودند را برای کمک به او علیه ایلیدن رهبری کرد. اما موفق به کمک به ژنرال در جنگ با ناگا نشد. به تاخیر افتاد و کارش را در زمان درست نتوانست انجام دهد تا آکاما با یک خبر وحشتناک رسید. او تمرکز و وفاداری خود را برای خدمت به مردمش گذاشت.

109011 1464313894 2a2f392d3cded772f1bc3d7f53f391e4

 

Warden

cooltext199465526194957

نشان دادن
108291 1462516278 fd038d593feff4d36aef09ef590eded1

 

cooltext198595645244260

نشان دادن
2agqf5h
نشان دادن
2s1vfr6
نشان دادن
bg4n6
نشان دادن
32zidtu
نشان دادن
2eq9dz8
نشان دادن
2zsqnti
نشان دادن
4rf81g

cooltext198596085115710

برای دانلود این کمپین کلیک کنید

سازنده کمپین: Sclammerz از سایت www.hiveworkshop.com

4.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز مطلب: 4.88 ستاره (4 نظر)