به طرفداران ایرانی وارکرافت خوش آمدید...

طرفداران ایرانی وارکرافت

با ظاهر جدید وبسایت تا چه اندازه حال میکنید؟!

به نام خـــــــدا  " آموزش امروز مختص به هیروی ترکسس (TraxeX) است " ترکسس یکی از بهترین هیروهای وارکرافت است : ...